Forside
Rettigheter og plikter som passasjer,
her får du råd og veiledning.

Transportklagenemnda tilbyr en rettferdig behandling av tvister mellom passasjerer og flyselskap. For passasjerer er klagebehandlingen gratis.

For at nemnda skal kunne behandle en klage, er det en forutsetning at du først har forsøkt å løse tvisten med motparten på egen hånd. Hvis motparten enten avviser din klage eller du ikke er fornøyd med det svaret du har fått, kan du få saken behandlet av Transportklagenemnda.

Tekniske feil. Generell uttalelse 23sep2015

Technical faults - General comment

Flypassasjeravgift - generell uttalelse

Passenger tax - General statement